Locatie

Kinderopvang De Blauwe Geit, Amstelveen

AIG Careconcepts herontwikkelde een voormalig centrum voor fysiotherapie aan de Acacialaan in Amstelveen Zuid tot een modern kinderdagverblijf met mogelijkheden voor buitenschoolse opvang. Eind 2009 startte AIG Careconcepts met de grootscheepse verbouwing; in maart 2010 kon de exploitant het gebouw van circa
620 m² in gebruik nemen.

Neem contact op