Adequate vertaling naar haalbare plannen

AIG Careconcepts Werkwijze

De kracht van AIG Careconcepts ligt niet alleen in de kennis van de branche, maar vooral ook in de combinatie die wordt gelegd tussen vastgoed en exploitatie. Juist doordat er via zusterorganisatie Rosorum (www.rosorum.nl) veel praktische kennis van en ervaring in de exploitatie van zorgorganisaties aanwezig is, is AIG Careconcepts steeds in staat zich snel te verplaatsen in de wensen en behoeften van deze organisaties op het vlak van vastgoed. Vervolgens worden deze adequaat vertaald naar haalbare en toekomstbestendige plannen.

AIG Careconcepts concentreert zich voornamelijk op de deelgebieden wonen met zorg (scheiden van wonen en zorg), particulier en regulier, intramurale zorg en eerstelijns zorgcentra. Door veranderende regelgeving en maatregelen om de toenemende zorgkosten te beheersen, wordt het aantal verzorgingshuisplaatsen momenteel sterk afgebouwd. Slechts een klein deel daarvan wordt opgenomen als intramurale capaciteit. Daardoor hebben diverse partijen in Nederland te kampen met leegstand.

Voor veel partijen is de huisvestingstrategie voor de lange termijn actueel. Hoe moet de verzorgingshuiscapaciteit worden afgebouwd? Welke capaciteit is er in de toekomst nodig en wat voor eisen worden daaraan gesteld? Moet het vastgoed in eigendom blijven, of is huur wellicht een betere optie? Voor steeds meer partijen met dit soort vragen, geldt AIG Careconcepts als de partner bij uitstek om tot de beste antwoorden en oplossingen te komen.